logowanie | przypomnij hasłoPokoje "2"

Witamy na pokoje2.pl!

Zapraszamy Państwa do wyszukiwania noclegów oraz ofert pobytowych! Nasza baza ogłoszeń należy do jednej z największych wśród zasobów Internetu, dlatego też z pewnością posiadamy bardzo atrakcyjne oferty noclegowe, które będą odpowiadały Państwu potrzebom. Polecamy szczególnie noclegi nad morzem oraz noclegi w górach. Nasz serwis jest również stworzony dla osób, które świadczą usługi noclegowe, ponieważ właśnie u nas, można dodać swoje ogłoszenie. Proponujemy Państwu publikowanie ogłoszenia przez cały rok, bez ponoszenia za to kosztów. Tylko u nas można to zrobić zupełnie za darmo. Gwarantujemy, że znajdą u nas Państwo tanie wczasy oraz oferty tanie wakacje. Wśród nich najpopularniejsze są domki letniskowe nad jeziorami, które szczególnie polecamy.
Regulamin

Regulamin

Ten dokument ma istotę porozumienia pomiędzy wydawcą Portalu Pokoje2.pl również wszystkimi używającymi go Odbiorcami.

Posiadaczem Portalu Pokoje2.pl jest Agencja Reklamowa S 90.

Regulamin stanowi prawną bazę wyznaczającą normy użytkowania z naszego Serwisu. Odwiedzając nasz Portal, przyjmujesz niniejsze postanowienia tego Regulaminu korzystania z Serwisu oraz zobowiązujesz się do egzekwowania wszelkich zawartych w nim reguł.

Uzupełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności także zaufania.

1. Charakter oraz zamiary witryny Pokoje2.pl

Witryna internetowa Pokoje2.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym, mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce i z zagranicy.

2. Rejestracja kontrahentów również zabezpieczenie danych

Użytkownik, który chce dołożyć do bazy Pokoje2.pl swoją propozycję musi poczynić bezpłatną rejestrację. Po zakończeniu rejestracji użytkownik posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dołożenie oferty.

Dodanie oraz reklama propozycji w Serwisie Pokoje2.pl jest darmowe poprzez 365 dni. Dotychczasowy cennik znajduje się na podstronie „Cennik”. W ramach promocji właściciel Portalu uznaje promowanie propozycji bezpłatnie w sprecyzowanym przez niego okresie. Z promocji wolno skorzystać wyłącznie raz dla danego obiektu, o ile posiadacz Portalu nie zdecyduje inaczej. Posiadacz Portalu powiadamia dodatkowo , że w przypadku gdy Serwis będzie świadczył abonament bezterminowy, definicja ta będzie zgodne z tym, że abonament ten nie może być krótszy niż 5 lat od daty jego sfinansowania i że nigdy w przyszłości nie będą wzięte żadne odpłatności z tytułu przedłużenia ważności tego abonamentu. W przypadku gdyby czas ten z rozmaitych przyczyn został skrócony, Posiadacz Serwisu zobowiązuje się do zwrotu na konto Użytkownika % środków nie wykorzystanych w ramach czasu 5-cio letniego.

Posiadacz Portalu ustanawia sobie prawo do nie przyjęcia do reklamowania oferty bez podania przyczyn.

Informacje powierzane w czasie rejestracji co więcej inne dane zawarte w Serwisie, które mogą być gromadzone od kontrahentów w ciągu użytkowania z Serwisu Pokoje2.pl, są zbierane i użytkowane właściwie z regułami zawartymi w naszym Regulaminie; są zamieszczane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu do wiadomości wszystkich odwiedzających Serwis i nie podlegają ochronie danych osobowych.

3. Uprawnienia oraz możliwości użytkowników Serwisu

Rejestrując się w Serwisie Pokoje2.pl:

- zgadzasz się w trakcie rejestracji dostarczyć rzeczywiste dane,

- aprobujesz w całości ten Regulamin korzystania z Serwisu,

- obligujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła oraz zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane również swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym udzielisz swój login oraz hasło,

- zobowiązujesz się zawiadomić nas niezwłocznie o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu za pomocą Twojego hasła lub o zapisaniu się w Serwisie z Twojego konta pocztowego.

4. Przestrzeganie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na niezbędność poważania praw własności intelektualnej. Zawiadamiamy, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe także inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcie i sztę graficzną, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny obiekt ochrony prawnoautorskiej. Wszelkie loga, znaki towarowe oraz grafika usytuowane w Serwisie są własnością ich twórców.

Portal Pokoje2.pl zastrzega sobie możliwość blokowania kont w dowolnym terminie bez podania powodów.

5. Funkcjonowanie użytkowników w Serwisie Pokoje2.pl, przesyłanie materiałów

Masz upoważnienie przekazywania do Serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możność wpływania na innych użytkowników Serwisu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na postępowania, które mogą popsuć sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach Serwisu oraz konta:

- nie może być sprzeczna z zasadami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przekazywać do Serwisu albo wykorzystując mechanizmy Serwisu, żadnych treści i materiałów, umniejszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji artykułów i wypowiedzi, które nawołują do dyskryminacji, wrogości, presji, okrucieństwa bądź łamania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników Serwisu, przede wszystkim prawa do uszanowania godności, intymności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od opinii obraźliwych albo agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub likwidować jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów Serwisu do propagowania tekstów niechcianych, uznawanych za SPAM;

Zgadzasz się, aby edytor witryny Pokoje2.pl miał prawo do przeróbki lub wykreślenia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny o ile narusza ona chociaż jedno z wymienionych uwarunkowań używania z Serwisu.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub {czyjekolwiek|kogokolwiek] prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w którykolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie Pokoje2.pl, prosimy o przesłanie wiadomości w tej sprawie do edytora witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W pełni zatwierdzasz, że wydawca upowszechnia Serwis Pokoje2.pl taki jaki jest.

Zdajesz sobie sprawę, że zamieszczone w Serwisie materiały mogą zawierać nieprawdziwe wiadomości albo w jakiś inny sposób nie odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z Serwisu Pokoje2.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszelkie wiadomości, artykuły lub usługi zapewniane za pośrednictwem Serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca Serwisu Pokoje2.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących poprawności czy też kompletności jakichkolwiek artykułów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

- Wydawca Serwisu Pokoje2.pl nie gwarantuje, że wszelka opublikowana w Serwisie Pokoje2.pl propozycja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do treściowej zawartości, precyzyjności czy użyteczności dostanych informacji.

8. Linki do innych portali, ogłoszeń i reklam

W Serwisie Pokoje2.pl są publikowane przez właściciela Serwisu linki do obcych portali. Mogą też być redagowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca Serwisu Pokoje2.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których wiodą odsyłacze.

Zabrania się ogłaszania przez Użytkowników Serwisu innych stron internetowych przez dodawanie linków w opisach także wszelakich innych czynności mających na celu reklamowanie serwisów o pokrewnej problematyce. Oferty łamiące ten punkt będą od razu usuwane z katalogu.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia zatargów powiązanych z korzystaniem z Serwisu:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin używania z Serwisu podlega prawu polskiemu - wszystkie spory mogące powstawać z wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozwiązywane przez właściwy obszarowo i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z rozstrzygnięć tego Regulaminu pozostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to wyrok sądu nie skutkuje uchylenia innych rozstrzygnięć tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku sprzeczności między warunkami przedstawionymi w konkretnym dokumencie w Serwisie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, przez cały czas przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

10. Zmiany regulaminu użytkowania z Serwisu Pokoje2.pl

Zgadzasz się, że Wydawca Serwisu Pokoje2.pl ustanawia sobie wyłączne prawo do wdrażania modyfikacyj w Serwisie w dowolnym czasie bez konieczności sygnalizowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za symetryczne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a dodatkowe po wszelkich zmianach, użytkowanie  strony internetowej jest równoznaczne z ich zgodą.

11. Dostawanie wiadomości mailowych

Rejestrując się w Serwisie Pokoje2.pl wyrażasz akceptację na dostawanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących funkcjonowania serwisu oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych. Wiadomości takie nie będą uznawane przez ciebie za SPAM.

12. Rejestracja również eksploatacja serwisu Pokoje2.pl oznacza akceptację regulaminu.